Bilindiği üzere Birleşmiş Milletler Kurucu Antlaşması'nda önemli bir yer tutan insan hakları, 10 Aralık 1948 tarihinde 'İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi' ile özel bir düzenlemeye konu olmuştur. BM Genel Kurulu'nun kabul ettiği Beyanname, ülkemiz tarafından da 6 Nisan 1949'da onaylanmıştır.

Bu düzenleme ile insan haklarının güvence altına alınması, geliştirilmesi, konudan bütün insanların bilgilendirilmesi amaç edinilmiştir. İşte bu nedenle toplumda insan hakları bilincini yaygınlaştırmak ve dünya kamuoyunda paylaşılmak üzere her yıl '10 Aralık' tarihi, Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır.

Ülkemizde de insan hak ve özgürlüklerin korunması ve bu hakların teminat altına alınması için yasal düzenlemelere ve bu düzenlemelerin uygulanmasına büyük önem verilmektedir. Tüm vatandaşlarımızın insan olmaktan dolayı sahip olduğu haklar, devletimizin ve hukukun güvencesi altındadır.

Çağdaş dünyanın bir üyesi olarak, Ülkemizde insan haklarının korunması ve daha ileri götürülmesi, toplumumuzun tüm kesimlerinin öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır.

İnsan haklarının her yönden geliştirilmesi için, işbirliği içinde gereken hassasiyetin gösterileceği inancıyla, herkesin 'İnsan Hakları Gününü' en içten duygularımla kutlar, sağlık ve esenlikler dilerim.